Μελέτη, εφαρμογή και επίβλεψη εσωτερικής και εξωτερικής αρχιτεκτονικής διαμόρφωσης του Pesto – Pizza Coffee bar
Έτος: 2020-21
Toποθεσία: Αθήνα, Ιπποκρατους και Ναυαρινου