Μελέτη, εφαρμογή και επίβλεψη εσωτερικής και εξωτερικής αρχιτεκτονικής διαμόρφωσης κρεοπωλείου- εστιατορίου της αλυσίδας “Euromarket” στην οδό Αγ. Ιωάννου.
Έτος: 2017
Toποθεσία: Aγία Παρασκευή,  Αθήνα