Μελέτη, εφαρμογή και επίβλεψη εσωτερικής και εξωτερικής αρχιτεκτονικής διαμόρφωσης του Εστιατορίου/ Ιχθυοπωλείου “Fish Point”
Έτος: 2016
Mηχ.μηχανικός/ Εργολάβος: Χάρης Μπασέτας
Toποθεσία: Αρχιμήδους, Παγκράτι.