Μελέτη και εφαρμογής αρχιτεκτονικής διαμόρφωσης του καφέ – pastry “Cooros” στη λεωφόρο Δημοκρατίας στα Μελίσσια
Έτος: 2019
Toποθεσία: Μελίσσια
Συνεργάτης: Ανδρέας Σκόκος, Graphic designer