Αρχιτεκτονική Μελέτη και έκδοση οικοδομικής αδείας για κατασκευή εξοχικής άδειας στο Καταστάρι Ζακύνθου
Έτος: 2017 – Υπό Κατασκευή
Toποθεσία: Καταστάρι Ζακύνθου
Πολιτικός Μηχανικός: Χρήστος Γρέβιας
Τοπογράφος: Διονύσης Βούτος