Εξωτερική συνεργάτης του γραφείου ΚΟΜ37 για την Aισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του 17ου Γυμνασίου,Λυκείου του δήμου ΑθηναίωνΈτος 2015
Τοποθεσία: Aθήνα, Μετς
Γραφείο: KOM37, Architects